สารจากคณะผู้บริหาร

 

 

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

     กว่า 120 ปีที่กลุ่มบริษัท โตโยอิ๊งค์ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีบริษัทในเครือกว่า 70 บริษัท ใน 24 ประเทศทั่วโลก บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัท โตโยอิ๊งค์ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 1971 ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์กราเวียร์และหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท จากนั้นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ขยายการดำเนินกิจการไปยังธุรกิจสารเคลือบกระป๋อง เม็ดสีพลาสติก (Plastic Colorants) และสารยึดติด (กาว PSA)  การที่เราสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้มากกว่า 50 ปีนั้น มาจากการสนับสนุนที่ดีจากฐานลูกค้าของเรา ในนามของบริษัทฯ ทางคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา  
    กลุ่มบริษัท โตโยอิ๊งค์  มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมในวงกว้าง ตั้งแต่ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปจนถึงคุณภาพชีวิต  ตามที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯที่ว่า "Scientific Innovation Chain 2027"  เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2027   ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการแปรรูปอาหารของโลก อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในตลาดบรรจุภัณฑ์ โดยมีการนำหมึกพิมพ์กราเวียร์, หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท, สารเคลือบกระป๋อง, เม็ดสีพลาสติก และสารยึดติด(กาว) มาใช้สำหรับการผลิตฟิลม์สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว, กระป๋องโลหะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนั้น บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และตอบสนองความต้องการของตลาดแบบ  Recycle, Reuse รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      ปัจจุบันธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างมั่นคง การวางแผนพัฒนาธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังลูกค้าของเราและความเข้าใจในทิศทางของตลาดโลก ทำให้เราสามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาด การเตรียมการต่างๆ ทำให้พวกเราพร้อมที่จะรับกับความท้าทายใหม่ๆ โดยไม่กลัวว่าจะล้มเหลว เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการคำแนะนำที่น่าเชื่อถือ เราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ และร่วมสร้างโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิมเพื่อทุกๆ คน

     *Scientific Innovation Chain (ห่วงโซ่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์) เป็นแนวคิดใหม่สำหรับกลุ่มบริษัท โตโยอิ๊งค์ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวใจที่สำคัญ 5 ประการ  ได้แก่ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์, แผนธุรกิจ, เครือข่าย, การผลิต และโครงสร้างระบบการจัดการ  ในการนำแนวคิดห่วงโซ่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางเพื่อปรับโครงสร้างให้เป็นบริษัทที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
นายจุน  มิโคชิบะ   ประธานบริษัท
นายดำเนิน  ตอสี  กรรมการบริษัท
นายวุฒิศาล วรรณภิญโญชีพ กรรมการบริษัท