พันธกิจ

 

       กลุ่มบริษัท Toyo Ink มุ่งแก้ปัญหาที่กระทบต่อสังคมด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงคุณภาพชีวิต ตามที่ระบุไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ระยะยาวของกลุ่ม "Scientific Innovation Chain 2027" เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ปี 2027