วิสัยทัศน์

 

    Toyo Ink Thailand มุ่งมั่นแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกผ่าน
ผลิตภัณฑ์และเคมีประยุกต์ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล การใช้ซ้ำและการใช้วัสดุ
พลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด (Mono-Material)