ประวัติความเป็นมาของบริษัท

    ในปี พ.ศ. 2514 บริษัท Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd. ได้ถูกก่อตั้งเป็น
บริษัทในเครือของ Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ Toyo Ink SC
Holdings Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่และบริษัทโฮลดิ้งของ Toyo Ink Group) 
โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซ็ท และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพให้กับตลาดธุรกิจการพิมพ์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยและภูมิภาค
ใกล้เคียง ซึ่งในยุค 80 ได้ทำการขยายกิจการไปยังธุรกิจหมึกพิมพ์กราเวียร์
สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจโค๊ทติ้งสำหรับงานเคลือบกระป๋องเครื่องดื่ม
รวมถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

     ปัจจุบัน ด้วยเครือข่ายโรงงานผลิตที่กว้างขวางในนิคมอุตสาหกรรมบางชันและเวลโกรว์ นอกเหนือจากหมึกพิมพ์และสารเคลือบ บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านโพลีเมอร์ สารให้สีพลาสติก และกาวอุตสาหกรรม ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญให้กับบริษัท Toyo Ink Group โดยมีจุดประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปทั่วเอเชียและตะวันออกกลาง

 • Offset Ink
 • Gravure Ink
 • Flexo Ink
 • Metal Decorating Ink
 • Silkscreen Ink
 • Printing Related Materials
 • Laminating Adhesive
 • Pressure Sensitive Adhesive
 • Hotmelt Wax
 • Pigment
 • Plastic Colorant
 • Graphic Arts Machinery and Supplies

 

ประวัติการก่อตั้งโรงงาน
ของบริษัท โตโยอิ๊งค์ ประเทศไทย (จำกัด)