TECHNICAL SERVICE

     เรามีศูนย์บริการด้านเทคนิคเพื่อรองรับลูกค้าเกี่ยวกับหมึกพร้อมกับประสบการณ์ด้านเทคนิคขั้นสูงด้านบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หมึกพิมพ์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเราสามารถจัดทำระบบการจัดการของสีให้ลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจัดหาสูตรหมึกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามการใช้งานของลูกค้า
     ในกรณีที่เกิดปัญหาการพิมพ์จากหมึกหรือกรณีของการพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกับลูกค้า แน่นอนว่าเราจะช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ตัวแทนเทคนิคของเราจะจัดหาวิธีแก้ไขและการปรับปรุง อีกทั้งเข้าไปบริเวณหน้างานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและจัดเตรียมรายงานผลการทดสอบเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ