ระบบโลจิสติกส์

 

     องค์กรของเรามีการบริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ดีที่สุดบริษัทฯหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมของเราจะช่วยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีระบบการจัดการขนส่งสินค้าทางเคมีภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ด้วยรถบรรทุกหลากหลายขนาดเป็นจำนวนมากและรวมถึงบริษัทขนส่งที่เป็นเครือข่ายของเรา อีกทั้งยังมีบริการการขนส่งสินค้าทางบกให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อตอบสนองและบรรลุการจัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     เรายังสามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดในการขนส่งของลูกค้าได้ในหลากหลายแง่มุม เช่น น้ำหนัก ขนาด เนื้อหาและข้อกำหนดเรื่องเวลาการรับสินค้า รวมถึงจัดการดำเนินงานตามที่มีการร้องขอเพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุด